HONEST PRAYER

Panginoon,

Magandang gabi po. Gusto ko sana magbigay ng papuri sayo pero kung magiging honest po ako sa akin nararamdaman ngayon, wala po ang puso ko dun. Si ___ ay nararamdaman ko na inilalayo nya ang sarili nya sa akin. Now, kung yun po ay Iyong kalooban, kahit po masakit sa akin wala po ako choice kundi tanggapin, kahit ano pong pagmamaka-awa ko sa inyo, kahit araw araw pa ako dumalangin sa inyo, kung aalisin nyo sya sa buhay ko, wala po ako magagawa. Hindi po ok yun sa akin pero kung may mas maganda kang plano para sa akin, sana naman po ay hindi ganitong kasakit ang pag tutuwid sa aking tinatahak na daan. Matanong ko lang po, bakit po nyo kami pinagtagpo? Para po lang paghiwalayin? Sabi niya, mataas ang pangarap nya at yun daw ang focus nya ngayon at hindi ako kasama sa focus nya.

Hindi din po biro ung panahon na pagsasama namin. Aaminin ko na may mga kasalanan ako pero kung ito ung parusa, parang hindi po ata fair. Ngayon tao lang po ako at hindi ko pa fully grasp ang ways nyo. Ako po’y nagbabaka sakali lang na ma-consider nyo ung aking nadadama.

Panginoon, kausapin nyo po sya. Ipakita nyo po sa kanya kung anong gusto nyo makita nya tulad ng mga gusto mo ipakita sa akin.

Pero kung tatanong nyo po sa akin kung ano ang nais ko, gusto ko po na magka-ayos kami, gusto ko po na mahalin nya ako katulad ng pagmamahal ko sa kanya.

Itama nyo po ang mga mali namin. Bigyan nyo po kami ng tunay na pagmamahal sa isa’t isa. Panginoon, kung babalik po sya, gusto ko po lalong magpatuloy sa pamamaraan nyo hanggang kami ay umabot sa kasal at magsamang muli sa totoong buhay.

Masama po ang loob ko pero kayo po ang Diyos na nagbibigay ng paghihilom at kapayapaan. Umaasa po ako sa inyo Panginoon.Ito po ang pagsamot Dalangin ko.

Amen

Advertisements

PRAY FOR EVERYTHING

Bitawan mo na lahat ng nagpapabigat sa’yo,

Your depression, your fears, your past mistakes and that painful situation you’re in— balik mo lang lahat sa Creator.

True happiness in Christ comes from true surrender.

Your total surrender will lead you to total transformation in Him.

Hindi mo mararanasan ang totohanang kilos ng Diyos kung hindi ka bibitaw. You have to lose one thing: CONTROL.

You have to let go of your past mistakes & regrets.

You have to let go of your pride.

You have to let go of extra baggage that’s weighing you down.

All things will follow according to His will and His timing. Let Him take full control of everything, kapatid.

Your total surrender and dependence on God can start by saying, “I am nothing without God…”

— that’s the heart He is looking for.

I-surrender mo lahat kay Lord. He will not just renew your strength but He will also rekindle your dreams and hopes.

Stop carrying the mountains God has intented for you to climb. Let Him carry your weights, He will take over.

To God Be The Glory

KNOW ME FIRST

Know me first!!!!!!

Mga salita na gusto kong ipagsigawan sa mga taong mapanghusga…

itong story na ito ay hindi upang makapanakit ng damdamin kung hindi maka inspire ng mga tao upang hindi na nila mgawa ang panghuhusga.

Hindi maalis sa isip ko kung bakit karamihan sa mga tao ngayun ay mapanghusga hindi ko nilalahat ah.. i mean in our generation today napapalibutan na tayo nang mga taong nang huhusga .

WHY????? bakit ba nila ito ginagawa nadadagdagan ba ang kanilang pagkakilanlan o sadyang ginagawa lang nila ito upang mag pasikat sa mga tropang kinabibilangan nila..

Ako bilang isang simpleng tao dito sa malayong bansa, marami na akong karanasan na hinuhusgahan dahil sa tingin nila sa akin …………..ang hiling ko lang naman ay wag nila sana sila manghusga dahil sa bawat panghuhusga nila ay may natatapakan at nababawasan lakas ng loob upang harapin ang mga bagay na maaaring mangyari.

Kaya dito maraming mga masa ang napupunta sa pagpapakamatay sa isang kadahilanan na sila ay nakakaranas .

KAYA SANA WAG NATAYONG MANGHUSGA … Spead love And Spread Hapiness.

LOVE MYSELF

As I began to love myself
I found that anguish and emotional suffering
are only warning signs that I was living
against my own truth.
Today, I know, this is Authenticity.

As I began to love myself
I understood how much it can offend somebody
if I try to force my desires on this person,
even though I knew the time was not right
and the person was not ready for it,
and even though this person was me.
Today I call this Respect.

As I began to love myself
I stopped craving for a different life,
and I could see that everything
that surrounded me
was inviting me to grow.
Today I call this Maturity.

As I began to love myself
I understood that at any circumstance,
I am in the right place at the right time,
and everything happens at the exactly right moment.
So I could be calm.
Today I call this Self-Confidence.

As I began to love myself
I quit stealing my own time,
and I stopped designing huge projects
for the future.
Today, I only do what brings me joy and happiness,
things I love to do and that make my heart cheer,
and I do them in my own way
and in my own rhythm.
Today I call this Simplicity.

As I began to love myself
I freed myself of anything
that is no good for my health –
food, people, things, situations,
and everything that drew me down
and away from myself.
At first I called this attitude a healthy egoism.
Today I know it is Love of Oneself.

As I began to love myself
I quit trying to always be right,
and ever since
I was wrong less of the time.
Today I discovered that is Modesty.

As I began to love myself
I refused to go on living in the past
and worrying about the future.
Now, I only live for the moment,
where everything is happening.
Today I live each day,
day by day,
and I call it Fulfillment.

As I began to love myself
I recognized
that my mind can disturb me
and it can make me sick.
But as I connected it to my heart,
my mind became a valuable ally.
Today I call this connection Wisdom of the Heart.

We no longer need to fear arguments,
confrontations or any kind of problems
with ourselves or others.
Even stars collide,
and out of their crashing, new worlds are born.
Today I know: This is Life!

I’m Trying

Today, I’m trying to be positive. I’m trying to see the good things in my life. I’m trying to appreciate what is for what it is and to accept what isn’t for what it isn’t.

Today, I’m trying to smile… not because I have to, but because I’m appreciative. I’m trying to be appreciative. I’m trying to believe that something better is coming, that one day I’ll look back on this time and thank god that I didn’t give up. I’m trying to believe there’s more out there for me. I’m trying to believe that one day, hopefully soon, someone will see me for who I really am and believe that I an make their world, their life, their office, their inner-circle better.

I’m trying to be thankful – both for what I have and for what I’ve left behind. I’m trying to tell myself the bridges I burnt were done so that I don’t ever try to go back, because I’m trying to remind myself that there’s no point in reliving the past. The past is the past for a reason… it needs to stay there.

Today I’m trying to be hopeful. Hopeful for health, for happiness and for the ability to lead a life that leaves me fulfilled and content. Today, I’m also trying to be grateful for what I have, recognizing the positives and also, recognizing that I am who I am for a reason.

Don’t ever change yourself for someone else, that’s what they say. I’m not sure who ‘they’ are, but I understand they’re very wise. So, it is because of them that I’m trying to be proud of who I am. I’m trying to believe in myself and diminish the voice of my insecurities.

Each day brings a new opportunity to make it better than the last, to be better, act smarter and to try. And today, I’m trying.

…I am trying…

YOU ARE BETTER THAN ME

SEEING THE BEST IN OTHERS; SEEING THE WORST IN US

Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. —Philippians 2:3

TAPAT mo bang masasabi sa ibang tao na mas madalas mong sabihin ang magagaling na katangian ng iba imbes na mga kagalingan mo? At tapat kayang sasabihin ng mga kakilala mo kapag tinanong sila na mas madalas mong makita ang maganda sa ibang mga tao kaysa mga pangit sa kanila? Kapag nagkikwento ka sa mga tao tungkol sa asawa mo, ano ang mas madalas nilang marinig—na napakabuti ng Dios na binigay siya sa’yo, o na puro ka pagtitiis sa ugali niya? Kapag may nasasabi ka tungkol sa anak mo, ilang porsiyento ang maganda at ilang porsiyento ang pangit?

There is a growing trend among Christians who are saying more of their supposed virtues and more of others’ supposed badness. Honestly, a question: Naiisip mo ba ang lahat ng mga kilala mong kapwa-Kristiano na, in one way or another, mas magaling kesa sa’yo? There may be people you look up to, some Christian people you think better than you. Pero what about the rest? What do you think of them?

Ang ating Panginoong Jesus ay may ugaling ipakita ang pagiging mas mainam ng isang abang kalagayan ng tao kaysa sa itinuturing ng marami na mas magandang kalagayan.

Tunghayan na lamang natin ang “beatitudes” na tinatawag na mababasa natin sa Matthew 5. Nakita ni Jesus na mas mainam pa ang “poor in spirit,” “they that mourn,” “meek,” “they which do hunger,” “merciful,” etc., kaysa mga kabaligtaran nito na iniisip ng mas marami na mas magaling.

May mga lumalapit kay Jesus na mga taong nais gumaling, mga tao na sa labas ay wala kang makikitang maganda—ketongin, inaagasan, marumi, bulag, sakitin—mga taong hangga’t maaari ay lalayuan ng mga tao.

Gayunpaman, ang nakita ng Panginoon ay kung ano ang maganda sa kanila—kanilang pananampalataya.

Bakit kaya ang mga tinawag ni Jesus na apostoles ay mga may mabababang trabaho gaya ng mga mangingisda (Peter, James, John, Andrew), may tiwaling trabaho tulad ng tagasingil ng buwis (Matthew), may rebeldeng ugali (Simon Zelotes) at iba pang hindi ganoon “kagagaling” na mga tao?

Jesus saw something beautiful, something better in them than other people—their faith and their willingness to follow Him.

Of all age groups, mga bata pa ang pinakanakakitaan ni Jesus ng mga magagandang bagay na dapat nating tularan bilang Kristiano. Oo, ang mga makukulit, magugulo, at malilikot na mga taong ito ang nakita ni Jesus na halimbawa ng pananampalataya, kababaang-loob, at pagtitiwala (Mark 10:14, 15).

Alam mo ba na minsan na ring nasabi ni Jesus na mas mainam pa ang mga baog na babae kaysa mga nanganganak na babae (Luke 23:29)? Isang eskandalo sa panahon ni Jesus ang sabihing pinagpala ang baog—lagi nilang nakikita ang mga palaanakin na mas maganda para sa babae. But he did.

Si Jesus ay may “tendency” na makita ang maganda sa mga “pangit” na tao. Hindi ba karapat-dapat tularan ito?

Tingnan naman natin ngayon si Apostol Pablo. Itinuturing siya ng maraming mga Kristiano na pinakadakila sa lahat ng mga Kristiano na nabuhay dito sa lupa—and with good reason. Sa lahat ng mga apostol, siya ang may pinakamaraming naabot, pinakamaraming mga kaluluwang nadala sa Panginoon at mga iglesyang naitayo, pinakamaraming aklat na naisulat. Sa kanyang mga aklat natin nakuha ang pinakamarami sa ating mga itinuturong doktrina. Pangalawa lamang siya kay Jesus sa masasabing pinakanabanggit sa Bagong Tipan.

Ngunit mas madalas niyang purihin ang iba kaysa kanyang sarili. Mas madalas niyang makita ang sarili niyang mga kapintasan kaysa kanyang mga kagalingan. You can see that evidently sa pagbabasa lamang ng kanyang mga aklat sa Bagong Tipan. Siya pa ang nakapagsabing, “Ako ang pinakamatinding makasalanan” (1 Timothy 1:15).

Kaya kung siya nga ang pinakadakilang Kristianong nabuhay, hindi ba dapat ay tinutularan din natin ang katangian niyang ito?

Jesus saw the best in people; Paul saw the worst of himself. Ang Siyang Dios na nakikita ang lahat-lahat sa atin ay nakita ang maganda sa atin; ang siyang tao na may pinakamaraming maipagmamalaki tungkol sa kanyang sarili ay nakita ang pinakamalala sa kanyang sarili. Can’t we do the same?

Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. (Philippians 2:3)

Imbes na ipingalandakan ang ating kagalingan at ireklamo ang kapangitan ng iba (o ng asawa o anak), bakit hindi natin gawin ang kabaligtaran? Maaaring mahirapan ka, ngunit hindi ba mas mahirap gawin ang ispiritwal na bagay kaysa makalamang bagay? That means you need help from God. Hilingin mo sa Kanya nang taimtim na makita mo ang maganda sa iba imbes na ang pangit. Hilingin mo sa Kanya na ipakita sa iyo ang pangit sa’yo, hindi lang para malaman mo, kundi para maging mapagpakumbaba ka at lalo kang lumago bilang isang Kristiano.

This doesn’t mean that you wouldn’t be realistic. Makikita natin kay Jesus at kay Pablo na hindi nila tino-tolerate o ini-ignore ang kapangitan ng iba—mabilis din nila itong nakikita at itinatama. Pero hindi lang iyon. Nakikita din ng Dios ang mga magaganda, at nakikita naman ni Pablo ang pangit sa kanya. Tularan natin lahat.Pagpalain tayong lahat ng ating Dios.Amen

My birth month has arrived!!

As I begin this new week, help me take to heart the words of Paul,
“Therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. (Romans 14:13).

I know my life does not always reflect the faith I confess. I pray dear Jesus as you are sending me in the world to be a witness to the love and grace I have received that my actions, my words, my life would lead people to ask about the Saviour, who welcomes sinners.
Make me ready and able to defend the faith with bold confidence in the power of the Holy Spirit. In Jesus’ precious name. Amen.

To God Be The Glory

#FirstDay #of #the #month
#Welcome #October